poniedziałek, 09 listopad 2020 14:37

Zalane mieszkanie - kiedy winna jest spółdzielnia a kiedy sąsiad?

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Osuszanie ścian Osuszanie ścian Osuszanie ścian

Zalanie mieszkania to niestety stały element relacji sąsiedzkich. Polska pełna jest bloków postkomunistycznych, które często były budowane w nadmiernym pośpiechu, aby realizować zbyt napięte plany rozwoju. Zdarza się, że taka wiekowa instalacja odmawia współpracy. Do tego dochodzi roztargnienie sąsiadów, którym zdarza się zostawić odkręconą wodę albo źle podłączony wąż odpływowy do pralki. Musimy wtedy biec na inne piętro i dobijać się do drzwi, żeby sprawdzić, co się stało.

 

Jest dosyć oczywiste, że w razie takiej sytuacji będziemy dochodzić swoich racji i domagać się zadośćuczynienia. Warto przeczytać, jak prawo postrzega odpowiedzialność za zalanie mieszkania.

Kto jest odpowiedzialny za zalanie mieszkania?

W zależności od sytuacji za zalanie mieszkania mogą być odpowiedzialne dwa podmioty:

  • -spółdzielnia (lub deweloper)
  • sąsiad z mieszkania, w którym nastąpił wyciek

O odpowiedzialności za przeciek stanowi artykuł 415 kodeksu cywilnego:

"Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia"

Istotny w tej sytuacji będzie również artykuł 433 tego samego kodeksu.

"Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec."

Tutaj należy pamiętać, że osoba mieszkająca w danym mieszkaniu, odpowiada jedynie za rury poziome. Jeśli więc wyciek nastąpi w pionie, już może się okazać, że wina leży po stronie spółdzielni.

Zalanie mieszkania z winy spółdzielni

Spółdzielnia jako podmiot odpowiedzialny za konserwację instalacji wodnej i kanalizacyjnej ma również obowiązek uiścić zadośćuczynienie za straty wynikające z jej wadliwego działania.

Rodzaj zadośćuczynienia określa artykuł 363 kodeksu cywilnego:

"Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu."

W teorii to lokator decyduje, czy spółdzielnia ma przeprowadzić remont czy wyłożyć na niego fundusze. W praktyce występują tutaj pewne ograniczenia zdroworozsądkowe.

Jeśli na przykład łatwiej odkupić niż naprawić zniszczony sprzęt elektroniczny, nie możemy się domagać nowego.

Pamiętać należy też od jednej rzeczy. To że spółdzielnia jest odpowiedzialna za straty, jeszcze wcale nie oznacza, że automatycznie podejmie się remontu.

Niestety konieczne może być wejście na drogę sądową.

Zalanie mieszkania z winy sąsiada

Zalanie mieszkania przez sąsiada to sytuacja o wiele bardziej problematyczna. Bo musimy domagać się zadośćuczynienia od osoby, z którą jeszcze przez dłuższy czas będziemy musieli koegzystować.

A wrogie stosunki z sąsiadami są w Polsce równie popularne co nieprzyjemne.

O winie lokatora z piętra wyżej możemy mówić w następujących sytuacjach:

  • pęknięcie wężyka doprowadzającego wodę
  • zapchanie kanalizacji
  • cieknący kran
  • uszkodzony kurek
  • przewiercenie rury

W wypadku uszkodzenia rury podczas remontu przeprowadzanego przez sąsiada sytuacja jest prosta. Wina leży po stronie tego, kto doprowadził do powstania wycieku.

Kiedy natomiast wyciek został spowodowany przez awarię wężyka, w teorii wina już może spoczywać na producencie sprzętu.

Jedno jest pewne - sprawę znacznie ułatwi ubezpieczenie mieszkania. Jeśli wykupimy polisę, to firma ubezpieczeniowa będzie odpowiedzialna za egzekwowanie pieniędzy od winnego.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w przypadku zalania mieszkania

Polisy ubezpieczeniowe są często tak skonstruowane, aby nie ułatwiać życia klientowi. Niekiedy niezwykle szczegółowo opisują sytuację, do której musi dojść, aby fundusze zostały zwrócone.

Jeśli z jakiegoś powodu ubezpieczyciel odmówi nam wypłacanie pieniędzy, musimy się odwołać od tej decyzji. Dokument wysyłany w tej sytuacji powinien zawierać następujące informacje:

  • dane ubezpieczonego
  • numer polisy lub dane pracownika, który ją wydawał
  • uzasadnienie (jest ono kluczowe, więc powinniśmy mu poświęcić sporo czasu)

Wizyta rzeczoznawcy majątkowego po zalaniu mieszkania

Po zalaniu mieszkania powinniśmy się spodziewać odwiedzin rzeczoznawcy majątkowego. I na tę wizytę warto się jak najlepiej przygotować.

Powinniśmy własnoręcznie sporządzić spis wszystkich przedmiotów, które ucierpiały w wyniku zalania. W miarę możliwości umieśćmy je też umieścić w jednym miejscu, aby rzeczoznawcy łatwo było skontrolować sprawę.

Należy pamiętać, że kontrolowane będą nie tylko ruchomości. Z rzeczoznawcą warto porozmawiać również o kosztach remontu - w tym malowania i tynkowania sufitu.

Osuszanie mieszkania po zalaniu

Artykuł 363 jasno stwierdza, że winny jest odpowiedzialny za przywrócenie lokalu do stanu poprzedniego. A przecież przed awarią w mieszkaniu nie panowała wilgoć,

Często do usunięcia nadmiaru wody może nie wystarczyć samo otwarcie okien.

I wtedy powinniśmy zadbać, aby w ramach zadośćuczynienia za zalanie mieszkania otrzymać także pomoc profesjonalnej firmy zajmującej się osuszaniem mieszkań.

 

 

 

 

Read 1763 times Last modified on wtorek, 21 wrzesień 2021 09:08