poniedziałek, 09 listopad 2020 14:23

Poznaj swoje prawa dotyczące zwrotów i reklamacji odzieży

Written by
Rate this item
(2 votes)

Często zdarzyć się może, że zakupione ubrania nie pasują jak należy, albo mają jakieś uszkodzenia, które wcześniej nie zostały zauważone. Co zrobić w takiej sytuacji? Warto poznać swoje prawa w tym zakresie, by wiedzieć jak skutecznie zwrócić lub zareklamować zakupiony towar.

Reklamacja odzieży - prawa sprzedawcy

Zgodnie z obowiązującym prawem, konsument ma 2 lata czasu na to, by złożyć reklamację, jeśli zakupione przez niego towary okazały się niezgodne z umową. Przez towar taki należy rozumieć, zgodnie z art. 556 1 kodeksu cywilnego, towar, który:

  • nie posiada takich właściwości jakie powinien, do jakich jest przeznaczony np. termometr nie mierzy temperatury,
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę produktu,

  • nie można go zastosować w celu do którego jest przeznaczony, i o którym poinformował sprzedawca,
  • został wydany w niekompletnym stanie.

Udowodnienie zaistnienia tych przesłanek leży po stronie kupującego. Jeśli konsument stwierdzi niezgodność towaru z umową w ciągu roku czasu od dnia wydania rzeczy, musi wykazać jedynie brak zgodności. Nie ma natomiast obowiązku podawać przyczyny braku zgodności ani udowadniać, że za taki stan rzeczy odpowiada sprzedawca. Druga kwestia leżąca po stronie konsumenta to udowodnienie, że brak zgodności, czyli wadliwość, ujawniła się w ciągu roku od dnia sprzedania tej rzeczy. Kiedy sprzedawca określi, że wada pojawiła się na skutek nieprawidłowego użytkowania tej rzeczy, wtedy to on powinien to udowodnić. Podkreślić należy, że najważniejsze warunki, które określają istnienie zasadności reklamacji to istnienie realnej wady, a także że wada ta istniała już w chwili zakupienia towaru i wydania go. Sprzedawca ma prawo odmówić uwzględnienia reklamacji, kiedy kupujący chce zareklamować towar, wskazując na wadę, o której wiedział w czasie zakupu, wada została zgłoszona po czasie, to znaczy po roku od jej wykrycia, lub wadę tę odkryto po 2 latach od dnia zakupu towaru. 

W kwestii zwrotów sprzedawcy nie obejmuje obowiązek uwzględniania zwrotów towarów, które zostały zakupione w jego sklepie. wówczas gdy towar jest pełnowartościowy, nie posiada wad i jest zgodny z umową, wówczas sprzedawca ma możliwość dowolnego ustalania warunków przyjmowania zwrotów towarów od kupujących.

Reklamacja odzieży - prawa kupującego

Zareklamować towar można w sytuacji, gdy podstawą niezadowolenia klienta jest istnienie wady produktu, a nie nieprzemyślany czy niepasujący. Zgodnie z prawem polskim, klient od razu może sam zdecydować, czy chce, aby dokonano naprawy wadliwego przedmiotu, wymiany czy zwrotu pieniędzy. Warto pamiętać, że zwrot ceny to zawsze opcja ostateczna - można się o niego ubiegać tylko wtedy, kiedy sprzedający nie mógł naprawić lub wymienić towar. Podstawę jej zawsze stanowi rękojmia, a także gwarancja, o ile została uwzględniona przez sprzedającego. Kupujący ma prawo wybrać czy dany produkt reklamuje na podstawie rękojmi, czy gwarancji. 

Reklamacja bez paragonu

Paragon z zakupionych rzeczy często może się zgubić, co wtedy zrobić, jeśli towary te są wadliwe albo nie spełniają naszych oczekiwań? Nic straconego, ponieważ możliwe jest zareklamowanie produktu, nawet, gdy nie posiadamy paragonu z jego zakupu. Warto wiedzieć, że sklep, w którym nie uwzględnia się reklamacji ze względu na ten brak, łamie prawa konsumentów. Wymagane jest, by klient przedstawił dowód zakupu, a w polskich przepisach nie nakazano, by był to paragon. Dowód ten stanowić może potwierdzenie zapłaty za towar kartą płatniczą, czyli wydruk z terminala, czy też potwierdzenie z rachunku bankowego. Ponadto konsument może okazać potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży przesłane za pomocą poczty e-mail, albo elektroniczne potwierdzenie zakończenia aukcji. 

Zwrot towaru zakupionego przez Internet

Obecnie zakupy przez Internet to norma. Wiele osób woli kupować w ten sposób, niż iść do sklepu stacjonarnego, jednakże co w sytuacji, kiedy zakupione ubrania nie pasują lub nam się nie podobają? Szczególnie problematyczne mogą być zakupy ubrań dla dzieci, ubranka dla chłopców i dziewczynek, często są w złym rozmiarze. Zakupione ubranka handmade, które na zdjęciu wyglądały pięknie, realnie wyglądają zupełnie inaczej. Warto wiedzieć, że prawo do zwrotu zakupionej przez Internet odzieży zapewnia ustawa o prawach konsumenta z końca 2014 roku. Wynika z niej, że osoba, która dokonała zawarcia umowy na odległość, czyli kupiła coś drogą elektroniczną, ma prawo odstąpić od niej w ciągu 14 dni kalendarzowych. Żeby móc dokonać takiego zwrotu, nie jest wymagane istnienie konkretnych powodów, czyli można zwrócić odzież jeśli nam się nie podoba, jest za mała lub nie spełnia oczekiwań. Ponadto, podkreślenia wymaga fakt, że kiedy sprzedawca nie powiedział o prawie do odstąpienia od umowy kupna, termin na ten zwrot ulega przedłużeniu do dwunastu miesięcy czasu. Należy wiedzieć także, kto w takiej sytuacji ponosi koszty zwrotu odzieży. Z przepisów ustawy wynika, iż to konsument powinien zapłacić za zwrot, jednakże jeśli sprzedający nie uwzględni tego w swoim regulaminie - wówczas to on ponosi te koszty.

Rzecznik praw konsumenta - infolinia

Każdy konsument może uzyskać bezpłatną pomoc ze strony organu jakim jest Rzecznik praw konsumenta. Rzecznik konsumentów może wytoczyć powództwo na rzecz konsumenta, czy też wstąpić, za ich pozwoleniem, do toczącego się już postępowania w sprawach dotyczących ochrony interesów konsumentów. W sytuacji wątpliwości lub rażącego naruszenia prawo, można skorzystać z Infolinii Konsumenckiej, która funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Numery telefonów na infolinię to 801 440 220 oraz 22 290 89 16. 

Read 1573 times Last modified on poniedziałek, 03 październik 2022 09:51

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.